Nie można połączyć się z serwerem

rver: IdeaWebServer/v0.80 +OK:CProj[0]~|CTeczka~jk|CLiczba~0|| <!-- !!! NOWA !!! --> <table width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td width=200 valign="top" background="2/tlo_lewe.jpg"> <table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#9D9D9D"> <tr> <td align=right><FORM NAME="FormSzukajEx" METHOD=GET ACTION="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/lista.php?op=Szukaj"> <TABLE width=190 align="center" cellpadding="2"> <TR> <TD class="mini-szukaj"><div align="right"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="170" height="30" id="szukaj" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="http://kbprojekt.com.pl/swf/szukaj.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="#9D9D9D" /> <embed src="http://kbprojekt.com.pl/swf/szukaj.swf" quality="high" bgcolor="#9D9D9D" width="170" height="30" name="szukaj" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object> </div></TD> </TR> <TR> <TD class="mini-szukaj"><strong><img src="2/arow-blue.gif" width="17" height="12" vspace="5" border=0 align="absmiddle"> według powierzchni</strong></TD> </TR> <TR> <TD height="5" class="mini-szukaj"><table width="190" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mini-szukaj"> <tr> <td> od <input name="spuod" type="text" style="width:35" class="imput" ></td> <td> do <input name="spudo" type="text" style="width:35" class="imput" > </td> <td align=right><input class=klawisz style="height:19" type=submit value="Szukaj"> </td> </tr> </table></TD> </TR> </TABLE></td> </tr> <tr> <td align=center class="mini-szukaj"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr valign="top"> <td colspan="2"><hr align="center" width="80%" size="1" color="#cccccc"></td> </tr> <tr valign="top"> <td><img src="2/arow-blue.gif" width="17" height="12" hspace="5" vspace="5" border=0></td> <td><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Szukaj"><strong> Wyszukiwanie zaawansowane </strong></a></td> </tr></table></FORM></td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200" ><tr><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td><td width="160"><img src="2/spacer.gif" width="160" height="1" border="0" alt=""></td><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r1_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r1_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r1_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r2_c1.gif" width="20" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r2_c2.gif" width="160" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" ><tr valign="middle"><td height="30"><div align="right"><img src="2/ptaszek.jpg" align="absmiddle"> <span class="tytul_menu">Menu Główne</span> </div></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php">Katalog projektów</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/lista.php?op=PD">Projekty domów</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/lista.php?op=PGK">Projekty budynków gospodarczych i&nbsp;komercyjnych</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Zamow">Zamów projekt</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Galeria">Zdjęcia z realizacji projektów</a></td></tr></table></td></tr></table></td><td background="2/tabelka_r2_c3.gif" width="20" valign="top"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r3_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r3_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r3_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200" ><tr><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td><td width="160"><img src="2/spacer.gif" width="160" height="1" border="0" alt=""></td><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r1_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r1_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r1_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r2_c1.gif" width="20" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r2_c2.gif" width="160" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" ><tr valign="middle"><td height="30"><div align="right"><img src="2/ptaszek.jpg" align="absmiddle"> <span class="tytul_menu">Nasze Porady</span> </div></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Slownik">słownik budowlany</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Koszty">koszty budowy</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Informator">informator kredytowy</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Poradnik">poradnik inwestora</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Pytania">najczęściej zadawane pytania</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Zapytaj">zapytaj architekta</a></td></tr></table></td></tr></table></td><td background="2/tabelka_r2_c3.gif" width="20" valign="top"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r3_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r3_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r3_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200" ><tr><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td><td width="160"><img src="2/spacer.gif" width="160" height="1" border="0" alt=""></td><td width="20"><img src="2/spacer.gif" width="20" height="1" border="0" alt=""></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r1_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r1_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r1_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r2_c1.gif" width="20" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r2_c2.gif" width="160" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" ><tr valign="middle"><td height="30"><div align="right"><img src="2/koperta.gif" align="absmiddle"> <span class="tytul_menu">Niezbędnik</span> </div></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Informuj">informuj o nowościach</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php?op=Powiadom">Budując dom dla siebie zbuduj też domek dla ptaków</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="javascript:" onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.setHomePage('http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php')">bezpłatne dodatki do projektu</a></td></tr><tr><td width="20" valign="top"><img src="2/arrow.gif" width="17"></td><td height="20" valign="top"><a href="javascript:" onClick="window.external.AddFavorite('http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/katalog.php', 'PROJEKTY DOMÓW KB PROJEKT. Biuro Architektoniczne. Domy i budynki komercyjne')">dodaj do ulubionych</a></td></tr></table></td></tr></table></td><td background="2/tabelka_r2_c3.gif" width="20" valign="top"></td></tr><tr><td background="2/tabelka_r3_c1.gif" width="20" height="23"></td><td background="2/tabelka_r3_c2.gif" width="160" height="23" valign="top"></td><td background="2/tabelka_r3_c3.gif" width="20" height="23"></td></tr></table></td><td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="560" valign="top" bgcolor="#ffffff"><BR><BR><CENTER><B>Szukaj</B></CENTER><FORM METHOD=GET ACTION="http://projektydomow.celka-frackowiak.pl/lista.php?op=Szukaj"><TABLE align=center BORDER=0><TR><TD align=right>Kod:</TD><TD><INPUT NAME="skod" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Nazwa projektu:</TD><TD><INPUT NAME="snaz" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Szerokość działki:</TD><TD>od <INPUT NAME="sszod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="sszdo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Powierzchnia użytkowa:</TD><TD>od <INPUT NAME="spuod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="spudo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Powierzchnia zabudowy:</TD><TD>od <INPUT NAME="spzod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="spzdo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Kubatura:</TD><TD>od <INPUT NAME="skuod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="skudo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Szacowany koszt budowy</TD><TD></TD></TR><TR><TD align=right>st. surowego zamkniętego:</TD><TD>od <INPUT NAME="skbsod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="skbsdo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>st. deweloperskiego:</TD><TD>od <INPUT NAME="skbdod" TYPE="text" class=imput> do <INPUT NAME="skbddo" TYPE="text" class=imput> </TD></TR><TR><TD align=right>Typ budynku:</TD><TD><SELECT NAME="styp" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny typ ---</OPTION><OPTION VALUE="8"></OPTION><OPTION VALUE="17">parterowe</OPTION><OPTION VALUE="210">parterowe z poddaszem mieszkalnym</OPTION><OPTION VALUE="15">rekreacyjne</OPTION><OPTION VALUE="209">piętrowe</OPTION><OPTION VALUE="9">dwurodzinne</OPTION><OPTION VALUE="7">bliźniaki</OPTION><OPTION VALUE="11">mieszkalne z funkcją usługowo-handlową</OPTION><OPTION VALUE="16">gospodarcze</OPTION><OPTION VALUE="10">gospodarczo-garażowe</OPTION><OPTION VALUE="6">garaże</OPTION><OPTION VALUE="12">gastronomiczne</OPTION><OPTION VALUE="5">dyskoteki</OPTION><OPTION VALUE="14">motele</OPTION><OPTION VALUE="2103"></OPTION><OPTION VALUE="372"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Apteka">apteka</a></OPTION><OPTION VALUE="300">auto serwis</OPTION><OPTION VALUE="356">biurowce</OPTION><OPTION VALUE="368">budynek wielorodzinny</OPTION><OPTION VALUE="245">dla rolnika</OPTION><OPTION VALUE="336">dom opieki</OPTION><OPTION VALUE="2104">dom przyjazny dziecku</OPTION><OPTION VALUE="333">dom spokojnej starości</OPTION><OPTION VALUE="302">dom w zabudowie szeregowej</OPTION><OPTION VALUE="334">gabinet odnowy biologicznej</OPTION><OPTION VALUE="13">handlowo-usługowe</OPTION><OPTION VALUE="298">hotel</OPTION><OPTION VALUE="391">inwentarskie</OPTION><OPTION VALUE="353">jednorodzinne</OPTION><OPTION VALUE="248">komercyjne</OPTION><OPTION VALUE="365">parterowe z poddaszem użytkowym</OPTION><OPTION VALUE="351">pensjonat</OPTION><OPTION VALUE="359">piekarnia</OPTION><OPTION VALUE="382">produkcyjne</OPTION><OPTION VALUE="263">projekt altany</OPTION><OPTION VALUE="373">projekt apteki</OPTION><OPTION VALUE="290">projekt baru</OPTION><OPTION VALUE="260">projekt biura</OPTION><OPTION VALUE="402">projekt browaru</OPTION><OPTION VALUE="354">projekt budynku gastronomicznego</OPTION><OPTION VALUE="271">projekt budynku gospodarczego</OPTION><OPTION VALUE="291">projekt budynku gospodarczo-garażowego</OPTION><OPTION VALUE="276">projekt budynku handlowo-usługowego</OPTION><OPTION VALUE="390">projekt budynku inwentarskiego</OPTION><OPTION VALUE="286">projekt budynku usługowego</OPTION><OPTION VALUE="369">projekt budynku wielorodzinnego</OPTION><OPTION VALUE="295">projekt chlewni</OPTION><OPTION VALUE="362">projekt domu na wąską działkę</OPTION><OPTION VALUE="337">projekt domu opieki</OPTION><OPTION VALUE="328">projekt domu spokojnej starości</OPTION><OPTION VALUE="319">projekt domu weselnego</OPTION><OPTION VALUE="329">projekt gabinetu odnowy</OPTION><OPTION VALUE="335">projekt gabinetu odnowy biologicznej</OPTION><OPTION VALUE="274">projekt garażu</OPTION><OPTION VALUE="279">projekt gospodarczo-rekreacyjny</OPTION><OPTION VALUE="252">projekt hotelu </OPTION><OPTION VALUE="268">projekt karczmy</OPTION><OPTION VALUE="292">projekt kiosku</OPTION><OPTION VALUE="294">projekt kurnika</OPTION><OPTION VALUE="258">projekt motelu</OPTION><OPTION VALUE="293">projekt obory</OPTION><OPTION VALUE="352">projekt pensjonatu</OPTION><OPTION VALUE="360">projekt piekarni</OPTION><OPTION VALUE="394">projekt przedszkola</OPTION><OPTION VALUE="375">projekt restauracji</OPTION><OPTION VALUE="331">projekt sanatorium</OPTION><OPTION VALUE="299">projekt serwisu samochodowego</OPTION><OPTION VALUE="251">projekt sklepu</OPTION><OPTION VALUE="287">projekt sklepu samoobsługowego</OPTION><OPTION VALUE="330">projekt SPA</OPTION><OPTION VALUE="296">projekt stajni</OPTION><OPTION VALUE="265">projekt stodoły</OPTION><OPTION VALUE="383">projekt stolarni</OPTION><OPTION VALUE="389">projekt tuczarni</OPTION><OPTION VALUE="259">projekt warsztatu samochodowego</OPTION><OPTION VALUE="384">projekt warsztatu stolarskiego</OPTION><OPTION VALUE="297">projekt zajazdu</OPTION><OPTION VALUE="404">projekty "Rodzina na swoim"</OPTION><OPTION VALUE="392">projekty budynków biurowych</OPTION><OPTION VALUE="388">projekty budynków inwentarskich</OPTION><OPTION VALUE="385">projekty budynków produkcyjnych</OPTION><OPTION VALUE="370">projekty budynków wielorodzinnych</OPTION><OPTION VALUE="250">projekty domów</OPTION><OPTION VALUE="459">projekty domów na stok</OPTION><OPTION VALUE="401">projekty dużych rezydencji</OPTION><OPTION VALUE="364">projekty nowoczesnych domów</OPTION><OPTION VALUE="395">projekty przedszkoli</OPTION><OPTION VALUE="358">projekty rezydencji</OPTION><OPTION VALUE="393">przedszkole</OPTION><OPTION VALUE="374">restauracja</OPTION><OPTION VALUE="332">sanatorium</OPTION><OPTION VALUE="301">stacja obsługi pojazdów</OPTION><OPTION VALUE="380">stolarnie</OPTION><OPTION VALUE="396">Testowe</OPTION><OPTION VALUE="387">w zabudowie szeregowej</OPTION><OPTION VALUE="381">warsztat stolarski</OPTION><OPTION VALUE="355">wielorodzinne</OPTION><OPTION VALUE="233">wille i rezydencje</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Technologia:</TD><TD><SELECT NAME="stch" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolna technologia ---</OPTION><OPTION VALUE="1">drewniana</OPTION><OPTION VALUE="2">stalowa</OPTION><OPTION VALUE="399">Test</OPTION><OPTION VALUE="3">tradycyjna</OPTION><OPTION VALUE="4">YTONG</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Rodzaj garażu:</TD><TD><SELECT NAME="sgar" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny rodzaj ---</OPTION><OPTION VALUE="343"></OPTION><OPTION VALUE="78">bez garażu</OPTION><OPTION VALUE="367">garaż wielostanowiskowy</OPTION><OPTION VALUE="344">garaż wolnostojący</OPTION><OPTION VALUE="218">z 2 garażami</OPTION><OPTION VALUE="80">z garażem</OPTION><OPTION VALUE="79">z garażem (dostawionym z boku)</OPTION><OPTION VALUE="249">z garażem dwustanowiskowym</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Rodzaj piwnicy:</TD><TD><SELECT NAME="spiw" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny rodzaj ---</OPTION><OPTION VALUE="81">bez podpiwniczenia</OPTION><OPTION VALUE="82">częściowo podpiwniczony</OPTION><OPTION VALUE="397">inne</OPTION><OPTION VALUE="83">podpiwniczony</OPTION><OPTION VALUE="227">rzut przyziemia</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Rodzaj poddasza:</TD><TD><SELECT NAME="spdd" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny rodzaj ---</OPTION><OPTION VALUE="348"></OPTION><OPTION VALUE="223">antresola</OPTION><OPTION VALUE="206">brak poddasza</OPTION><OPTION VALUE="212">piętro</OPTION><OPTION VALUE="205">poddasze nieużytkowe</OPTION><OPTION VALUE="349">Poddasze nieużytkowe do adaptacji</OPTION><OPTION VALUE="204">poddasze użytkowe</OPTION><OPTION VALUE="224">strych</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Styl architektoniczny:</TD><TD><SELECT NAME="ssa" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny styl ---</OPTION><OPTION VALUE="241">dwór polski</OPTION><OPTION VALUE="244">modernistyczny</OPTION><OPTION VALUE="243">podhalański</OPTION><OPTION VALUE="242">wiejski</OPTION><OPTION VALUE="363">włoski</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Projekty:</TD><TD><SELECT NAME="swyr" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolne projekty ---</OPTION><OPTION VALUE="378">Dworki</OPTION><OPTION VALUE="379">Komercyjne</OPTION><OPTION VALUE="18">Nowość</OPTION><OPTION VALUE="377">Parterowe</OPTION><OPTION VALUE="376">Poddasze</OPTION><OPTION VALUE="19">Projekt dnia</OPTION><OPTION VALUE="20">Złota dziesiątka</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Projektant:</TD><TD><SELECT NAME="szpr" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolny projektant ---</OPTION><OPTION VALUE="309"> </OPTION><OPTION VALUE="342">Andrea Austoni</OPTION><OPTION VALUE="53">Maciej Bajcar</OPTION><OPTION VALUE="42">Tomasz Barbacki</OPTION><OPTION VALUE="24">Anna Barcentewicz</OPTION><OPTION VALUE="44">Lucyna Barczak</OPTION><OPTION VALUE="47">Ryszard Biel</OPTION><OPTION VALUE="50">Bo&#380;ena Biernawska</OPTION><OPTION VALUE="74">Wojciech Borowski</OPTION><OPTION VALUE="256">Ewa Boryczko</OPTION><OPTION VALUE="371">Claudia Brighenti</OPTION><OPTION VALUE="234">Mateusz Budziakowski</OPTION><OPTION VALUE="257">Ma&#322;gorzata Bugajska-Pala</OPTION><OPTION VALUE="73">Andrzej Che&#322;mecki</OPTION><OPTION VALUE="21">Renata Chmielewska</OPTION><OPTION VALUE="22">Andrzej Chodorowski</OPTION><OPTION VALUE="312">Micha&#322; Ciemniewski</OPTION><OPTION VALUE="341">Marco Colombo</OPTION><OPTION VALUE="49">Katarzyna Czerny</OPTION><OPTION VALUE="314">Joanna Dobrowolska</OPTION><OPTION VALUE="311">Krzysztof Fall</OPTION><OPTION VALUE="23">Ewa Ferfecka-Homola</OPTION><OPTION VALUE="77">Agnieszka G&#322;&oacute;wczyk</OPTION><OPTION VALUE="75">Micha&#322; Gnoi&#324;ski</OPTION><OPTION VALUE="61">Piotr Gryszka</OPTION><OPTION VALUE="28">Katarzyna Hodor</OPTION><OPTION VALUE="65">&#321;ukasz Hoffmann</OPTION><OPTION VALUE="64">Marcin Iwanek</OPTION><OPTION VALUE="219">&#321;ukasz Jak&oacute;bkiewicz</OPTION><OPTION VALUE="34">Teresa Jakubowska</OPTION><OPTION VALUE="59">Beata Janusz</OPTION><OPTION VALUE="70">Gra&#380;yna K&#281;dzierska-W&oacute;jcikowska</OPTION><OPTION VALUE="54">Barbara i Jacek Kiewel</OPTION><OPTION VALUE="68">Jacek Kiewel</OPTION><OPTION VALUE="60">&#321;ukasz Koca&#324;da</OPTION><OPTION VALUE="66">Jacek Kole&#347;nik</OPTION><OPTION VALUE="51">Gabriela Kolet</OPTION><OPTION VALUE="31">Joanna Ko&#322;odziej</OPTION><OPTION VALUE="76">Micha&#322; Koprowski</OPTION><OPTION VALUE="36">Beata Kozio&#322;</OPTION><OPTION VALUE="217">Andrzej Ksi&#261;&#380;ek</OPTION><OPTION VALUE="230">Marek Ksi&#261;&#380;ek</OPTION><OPTION VALUE="37">Krzysztof Larisch</OPTION><OPTION VALUE="45">S&#322;awomir Le&#347;</OPTION><OPTION VALUE="32">Agnieszka Le&#347;niak</OPTION><OPTION VALUE="318">Marek Lizak</OPTION><OPTION VALUE="25">Artur Ludomirski</OPTION><OPTION VALUE="26">Beata &#321;ukasik</OPTION><OPTION VALUE="48">Aleksandra Majcher</OPTION><OPTION VALUE="366">Maurizio Messina</OPTION><OPTION VALUE="38">Ewelina Mierzejewska</OPTION><OPTION VALUE="35">Artur Mizga&#322;a</OPTION><OPTION VALUE="71">Jaromir Mruk</OPTION><OPTION VALUE="33">El&#380;bieta Myczka</OPTION><OPTION VALUE="340">Alessandro Nardi</OPTION><OPTION VALUE="63">Piotr Ociepka</OPTION><OPTION VALUE="41">Katarzyna Otr&#281;bska</OPTION><OPTION VALUE="253">Teresa Paciorek</OPTION><OPTION VALUE="40">Anna Pa&#378;dziora</OPTION><OPTION VALUE="304">Marek Pi&#261;tek</OPTION><OPTION VALUE="57">Andrzej P&#322;u&#380;a&#324;ski</OPTION><OPTION VALUE="305">Jan Pociej</OPTION><OPTION VALUE="255">Maciej Podwysocki</OPTION><OPTION VALUE="27">Jacek Polaczek</OPTION><OPTION VALUE="315">Grzegorz Przechera</OPTION><OPTION VALUE="254">Janusz Puka</OPTION><OPTION VALUE="67">Janusz Rozmus</OPTION><OPTION VALUE="69">Katarzyna Ryczek</OPTION><OPTION VALUE="55">Ewa Siedlecka</OPTION><OPTION VALUE="62">Artur Sikora</OPTION><OPTION VALUE="46">Ma&#322;gorzata Siwek-Kotucha</OPTION><OPTION VALUE="29">Eugeniusz Skaza</OPTION><OPTION VALUE="246">Dawid Skowron</OPTION><OPTION VALUE="247">Sebastian Skrzeczy&#324;ski</OPTION><OPTION VALUE="72">Bo&#380;ena Spiecha</OPTION><OPTION VALUE="39">Bogdan Stajszczyk</OPTION><OPTION VALUE="313">&#321;ukasz Sto&#380;ek</OPTION><OPTION VALUE="43">Ma&#322;gorzata Szafra&#324;ska</OPTION><OPTION VALUE="361">&#321;ukasz Szczepaniak</OPTION><OPTION VALUE="30">Bo&#380;ena Szwarc-Budziakowska</OPTION><OPTION VALUE="52">Kinga &#346;ciegienny</OPTION><OPTION VALUE="306">Dorota &#346;l&#281;zak</OPTION><OPTION VALUE="316">Zbigniew &#346;nie&#380;ek</OPTION><OPTION VALUE="58">Anna Tenerowicz</OPTION><OPTION VALUE="398"> Test</OPTION><OPTION VALUE="308">Magdalena Tutaj</OPTION><OPTION VALUE="56">Marian Wr&oacute;bel</OPTION><OPTION VALUE="303">Anna Zieli&#324;ska</OPTION><OPTION VALUE="317">Ewa Zyznawska</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Liczba kondygnacji:</TD><TD><SELECT NAME="silk" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolna liczba ---</OPTION><OPTION VALUE="1">1</OPTION><OPTION VALUE="2">2</OPTION><OPTION VALUE="3">3</OPTION><OPTION VALUE="4">4</OPTION><OPTION VALUE="5">5</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD align=right>Liczba pomieszczeń:</TD><TD>od <SELECT NAME="silpod" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolna liczba ---</OPTION><OPTION VALUE="1">1</OPTION><OPTION VALUE="2">2</OPTION><OPTION VALUE="3">3</OPTION><OPTION VALUE="4">4</OPTION><OPTION VALUE="5">5</OPTION><OPTION VALUE="6">6</OPTION><OPTION VALUE="7">7</OPTION><OPTION VALUE="8">8</OPTION><OPTION VALUE="9">9</OPTION><OPTION VALUE="10">10</OPTION><OPTION VALUE="11">11</OPTION><OPTION VALUE="12">12</OPTION><OPTION VALUE="13">13</OPTION><OPTION VALUE="14">14</OPTION><OPTION VALUE="15">15</OPTION><OPTION VALUE="16">16</OPTION><OPTION VALUE="17">17</OPTION><OPTION VALUE="18">18</OPTION><OPTION VALUE="19">19</OPTION><OPTION VALUE="20">20</OPTION><OPTION VALUE="21">21</OPTION><OPTION VALUE="22">22</OPTION><OPTION VALUE="23">23</OPTION><OPTION VALUE="24">24</OPTION><OPTION VALUE="25">25</OPTION><OPTION VALUE="26">26</OPTION><OPTION VALUE="27">27</OPTION><OPTION VALUE="28">28</OPTION><OPTION VALUE="29">29</OPTION><OPTION VALUE="30">30</OPTION></SELECT> do <SELECT NAME="silpdo" TYPE="text" class=imput><OPTION VALUE="">-- dowolna liczba ---</OPTION><OPTION VALUE="1">1</OPTION><OPTION VALUE="2">2</OPTION><OPTION VALUE="3">3</OPTION><OPTION VALUE="4">4</OPTION><OPTION VALUE="5">5</OPTION><OPTION VALUE="6">6</OPTION><OPTION VALUE="7">7</OPTION><OPTION VALUE="8">8</OPTION><OPTION VALUE="9">9</OPTION><OPTION VALUE="10">10</OPTION><OPTION VALUE="11">11</OPTION><OPTION VALUE="12">12</OPTION><OPTION VALUE="13">13</OPTION><OPTION VALUE="14">14</OPTION><OPTION VALUE="15">15</OPTION><OPTION VALUE="16">16</OPTION><OPTION VALUE="17">17</OPTION><OPTION VALUE="18">18</OPTION><OPTION VALUE="19">19</OPTION><OPTION VALUE="20">20</OPTION><OPTION VALUE="21">21</OPTION><OPTION VALUE="22">22</OPTION><OPTION VALUE="23">23</OPTION><OPTION VALUE="24">24</OPTION><OPTION VALUE="25">25</OPTION><OPTION VALUE="26">26</OPTION><OPTION VALUE="27">27</OPTION><OPTION VALUE="28">28</OPTION><OPTION VALUE="29">29</OPTION><OPTION VALUE="30">30</OPTION></SELECT></TD></TR><TR><TD></TD><TD><BR><INPUT TYPE="submit" VALUE="Szukaj" class=klawisz></TD></TR></TABLE></FORM><BR></td></tr></table></td></tr></table> <table width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td class=stopka align=right>&copy; Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: <a target="_blank" href="http://mawi.krakow.pl">MaWi A.I.</a>&nbsp; </td></tr> </table>Biuro nieruchomości Poznań Celka & Frąckowiak Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, tel. +48 61 662 44 42, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć